Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Nhà Thuốc Online OVN

5/5 - (4 bình chọn)

nhathuoconline.org chia sẻ bài viết tổng hợp tất cả các dòng thuốc đặc trị, thuốc hiếm về các dòng ung thư phổi ung thư gan, ung thư vú …. các dòng thuốc phổ biến, kiến thức bệnh học và các dòng thuốc điều trị tại Nhà Thuốc Online OVN.

Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Nhà Thuốc Online OVN

Danh mục con URL
Ung thư buồng trứng https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-buong-trung/thuoc-lynib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-buong-trung/thuoc-niranib-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-buong-trung/thuoc-olanib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-buong-trung/thuoc-lynparza/
Ung thư da https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-da/thuoc-mekinist-2mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-da/thuoc-tafinlar-75mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-da/thuoc-yervoy/
Ung thư tuyến tụy https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tuyen-tuy/thuoc-sunitix/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tuyen-tuy/thuoc-sutent/
Ung thư gan, thận https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-lenvaxen/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-lenvanix/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-lenvima/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-lenvakast-4mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-nexavar-200mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-orib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-sorafenat-200mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-votrient/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-gan-than/thuoc-erbitux-100mg/
Ung thư máu https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-chlorasp/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-cytarabine-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-purinethol/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-adcetris-50mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-bosulif-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-dyronib-50mg-dasatinib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-glivec-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-glivec-400mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-ibrutinix-140mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-tasigna/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-alkeran-2mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-iclusig-15mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-ibrutix-140mg-ibrutinib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-lenalid/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-leunase-10000-ku/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-lucipona-15mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-ponaxen-45mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-sprycel-50mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-imbruvica-140mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-jakavi-15mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-jakavi-20mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-rituxan/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-velcade/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-mau/thuoc-leukeran-2mg/
Ung thư não https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-nao/thuoc-gleostine/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-nao/thuoc-temodal-100mg/
Ung thư phổi https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-afanix-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-alecensa-150mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-alimta-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-avastin-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-avastin-400mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-alecnib-150mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-crizonix-250mg-crizotinib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-erlocip-150mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-geftinat-250mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-giotrif-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-erlonat-150-mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-iressa-250mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-keytruda/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-navelbine-30mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-noxalk/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-opdivo-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-opdivo-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-tagrisso-80mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-tecentriq-1200mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-xalkori-250mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-xovoltib-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-zykadia/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-phoi/thuoc-tarceva-150mg/
Ung thư tuyến tiền liệt https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tien-liet-tuyen/thuoc-abirapro-250mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tien-liet-tuyen/thuoc-anandron/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tien-liet-tuyen/thuoc-xtandi-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tien-liet-tuyen/thuoc-zoladex/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tien-liet-tuyen/thuoc-zytiga/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-tien-liet-tuyen/thuoc-casodex-50mg/
Ung thư trực tràng https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-cyramza-10mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-capbize-500mg-capecitabine/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-regonix-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-regorafenib-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-xeloda-500mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-lonsurf-15mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-xeltabine-500mg-capecitabine/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-dai-truc-trang/thuoc-stivarga-40mg/
Ung thư vú https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-afinitor-10mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-arimidex-1mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-aromasin-25mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-herceptin-150mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-ibrance/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-femara/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-kadcyla/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-palbonix-125mg-palbociclib/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-palbace-125mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-perjeta/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-tykerb-250mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-vu/thuoc-megace-160mg/
Ung thư xương https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-xuong/thuoc-vidaza-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-xuong/thuoc-xgeva-120mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-ung-thu/ung-thu-xuong/thuoc-zometa-4mg/
Bệnh động mạch vành
Hocmon, Nội tiết tố https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-hormone/thuoc-genotropin-12mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-hormone/thuoc-norditropin-10mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-hormone/thuoc-norditropin-15mg/
Thuốc đường tiết liệu https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-duong-tiet-nieu/thuoc-florinef/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-duong-tiet-nieu/thuoc-vesicare-5mg-solifenacin/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-duong-tiet-nieu/thuoc-xatral-10mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-duong-tiet-nieu/thuoc-avodart/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-duong-tiet-nieu/thuoc-ketosteril/
Thuốc điều trị HIV https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-hiv/thuoc-avonza-dieu-tri-nhiem-hiv/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-hiv/thuoc-isentress/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-hiv/thuoc-tivicay/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-hiv/thuoc-truvada/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-hiv/thuoc-ricovir-em/
Thuốc trị viêm võng mạc https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-tri-viem-vong-mac/thuoc-valcyte-450mg/
Thuốc nhiễm trùng nấm https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-nhiem-trung-nam/thuoc-vfend-200mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-nhiem-trung-nam/thuoc-noxafil/
Thuốc viêm gan B https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-b/thuoc-baraclude/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-b/thuoc-vemlidy-25mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-b/thuoc-viread/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-b/thuoc-hepbest/
Thuốc viêm gan C https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-epclusa/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-ledifos/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-ledviclear/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-myhep-lvir/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-sofuled/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-velasof/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-velpaclear/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-velpanex-tri-viem-gan-c/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-zepatier/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-viem-gan-c/thuoc-ledvir/
Thuốc tắc nghẽn phổi https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-tac-nghen-phoi/thuoc-spiriva-18mcg/
Thuốc trầm cảm https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-tram-cam/thuoc-cymbalta/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-tram-cam/thuoc-remeron-30mg-mirtazapine/
Thuốc điều trị vô sinh https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-vo-sinh/thuoc-dostinex-05mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-vo-sinh/thuoc-pregnyl-1500iu/
Thuốc động kinh https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dong-kinh/thuoc-depakin-chrono-500mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dong-kinh/thuoc-sabril-500mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dong-kinh/thuoc-topamax/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dong-kinh/thuoc-keppra-500mg/
Thuốc giảm đau, hạ sốt https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-giam-dau-ha-sot/thuoc-plaquenil/
Thuốc huyết học https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-eliquis-5mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-xarelto-10mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-xarelto-15mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-xarelto-20mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-thromboreductin-05mg-anagrelide-hcl/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-exjade/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-elbonix/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-revolade-25mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-huyet-hoc/thuoc-pradaxa-110mg/
Thuốc loãng xương https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-loang-xuong/thuoc-aclasta-5mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-loang-xuong/thuoc-actonel-35mg-risedronate/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-loang-xuong/thuoc-ronidro/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-loang-xuong/thuoc-bonviva-150mg/
Thuốc teo cơ https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-teo-co/thuoc-rilutek-50mg-riluzole/
Thuốc tim mạch https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-tim-mach/thuoc-metoprolol/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-tim-mach/thuoc-tracleer-125mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-tim-mach/thuoc-aravon/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-tim-mach/thuoc-ilomedin-20mcg-ml-iloprost/
Thuốc thải ghép https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-thai-ghep/thuoc-cellcept-250mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-thai-ghep/thuoc-certican/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-thai-ghep/thuoc-neoral-25mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-thai-ghep/thuoc-neoral-100mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-thai-ghep/thuoc-prograf-1mg/
Thuốc thần kinh https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-than-kinh/thuoc-aricept-10mg-donepezil/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-than-kinh/thuoc-cipralex-20mg-escitalopram/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-than-kinh/thuoc-ebixa-10mg-memantine/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-than-kinh/thuoc-azilect-1mg-rasagiline/
Thuốc tiểu đường https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-dai-thao-duong/thuoc-forxiga/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-dai-thao-duong/thuoc-janumet/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-dai-thao-duong/thuoc-lantus-solostar-100iu-ml/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-dai-thao-duong/thuoc-levemir/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-dai-thao-duong/thuoc-mixtard/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-dieu-tri-dai-thao-duong/thuoc-ryzodeg/
Thuốc vảy nến, viêm khớp https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-vay-nen/thuoc-humira-40mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-vay-nen/thuoc-tofacinix-5mg/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-vay-nen/thuoc-remicade/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-vay-nen/thuoc-soriatane-25mg/
Xơ phổi https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-xo-phoi/thuoc-esbriet/
https://nhathuoconline.org/thuoc-dieu-tri/thuoc-xo-phoi/thuoc-ofev-150mg/
Hỗ trợ sức khỏe https://nhathuoconline.org/ho-tro-suc-khoe/thuoc-fucoidan/
https://nhathuoconline.org/ho-tro-suc-khoe/thuoc-fukujyusen/
https://nhathuoconline.org/ho-tro-suc-khoe/thuoc-laennec-112mg/

Thuốc phổ biến:

Kiến thức bệnh học:

Danh mục thuốc điều trị:

One thought on “Tổng hợp danh mục sản phẩm thuốc tại Nhà Thuốc Online OVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0777089225Chat NhaThuocOnline