Hiển thị 1–105 của 109 kết quả

Tổng hợp các tên thuốc được sử dụng điều trị các loại ung thư được FDA chấp nhận – Nhà Thuốc Online OVN

THUỐC TRỊ UNG THƯ VÚ

THUỐC TRỊ UNG THƯ DA

THUỐC TRỊ UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

THUỐC TRỊ UNG THƯ PHỔI

THUỐC TRỊ UNG THƯ NÃO

THUỐC TRỊ UNG THƯ BUỐNG TRỨNG

THUỐC TRỊ UNG THƯ GAN

THUỐC TRỊ UNG THƯ MÁU

THUỐC TRỊ UNG THƯ XƯƠNG

THUỐC TRỊ UNG THƯ TUYẾN TỤY

THUỐC TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Alecnib
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Niranib
10,0
10,0
10,0
10,0
Osimert
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
7,0
0777089225Chat NhaThuocOnline